Hållbar tillväxt är vårt syfte.

Vi hjälper företag att frigöra potential för att uppnå en varaktig förbättring och tillväxt genom att utmana status-quo.

Vilka vi är

Vi är ett team bestående av människor från olika bakgrunder som vill göra konsulttjänster enkla. Vi har tidigare verkat vid några av världens främsta strategi- och teknologikonsultbolag där vi bistått såväl start-ups som börsnoterade bolag och utvecklat verksamheter i ett femtiotal länder – från start-ups till globala koncerner. Låt oss vara era tillväxtarkitekter.

Några av våra kunder

Pappersflygplansmetoden

Vi tror att värdet ligger i våra kunders organisationer. Vi strävar efter att låsa upp potentialen genom att kombinera konst och vetenskap, där konst är människor och vetenskap är beprövade metoder. Vi kombinerar magkänsla och data.

Föreställ dig ett pappersflygplan och hur fascinerande det är för att det ser så komplext ut. Ett vanligt papper har vikts och formats tills det omvandlas till något okänt. Ibland flyger det, ibland inte. Då måste vi justera och försöka igen. Om vi vecklar ut det är det bara ett helt vanligt papper.

Vi löser komplexa problem med enkla lösningar som tar utgångspunkt i våra kunders affärsmodeller och är lätta att förstå utan några krångliga begrepp. Tillsammans med våra kunder kommer vi misslyckas snabbt och framåt, så vi kan plocka lågt hängande frukter. Vi misslyckas tills vi lyckas.

Vi kaller det pappersflygplansmetoden.

Tillsammans kan vi flyga till nya höjder. Kom och flyg med oss.

Vårt manifest

Why?

VI TROR
att det måste vara meningsfullt

Om vi inte kan svara på frågan ”varför”, varför göra det? Allt vi gör måste vara meningsfullt.

Think outside the box

VI TROR
på att utmana status-quo

Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat, som Albert Einstein en gång lär ha sagt.

People

VI TROR
på att ha rätt människor

När innovativa människor träffas händer får det verksamheten att blomstra. Att skapa rätt team med tillsammans med våra kunder är nyckeln till framgångsrika projekt.

Simplicity

VI TROR
att det måste vara enkelt

Om det är enkelt är det lättare att förankra fördändringar i organisationen. Lösningar måste vara enkla, annars kommer de inte att fungera i verkligheten.

Strategi

strategy design

STRATEGIDESIGN

En strategi måste vara enkel och även din mormor måste kunna förstå den, annars kommer den troligtvis att misslyckas och inte fungera i praktiken. Nyckeln är att göra det enkelt.

ikona-nova06

ORGANISATIONSDESIGN

Ett företags organisation måste stödja sin strategi. Om du vill göra de bästa pizzorna i världen behöver du förmodligen en pizzabagare av världsklass.

strategy-implementation

STRATEGIIMPLEMENTERING

Många strategier förblir prydliga PowerPoint-presentationer. För att lyckas med en strategi måste den implementeras. Det kan låta uppenbart, men många företag misslyckas i denna fas.

Commercial Excellence

sales strategy

SÄLJSTRATGEGI

Att ha rätt försäljnings- och marknadsstrategier hjälper organisationer att prioritera var man ska fokusera och låsa upp sin outnyttjade potential.

KUNDSEGMENTERING

Prioritera de mest attraktiva kunderna och prospekten genom att segmentera baserat på marknadspotential på tvärs av historik, segment, geografier och industrier.

sales-management

SÄLJLEDNING

För att lyckas med försäljningen är bra säljare ett måste men det viktigaste är att ha rätt försäljningschefer för att coacha och utveckla säljkåren.

customer-experiance

KUNDUPPLEVELSE

Kunden är huvudpersonen. Därför kan varje kontaktpunkt mellan ett företag och dess kunder antingen stärkas eller försvagas. En bra kundupplevelse leder till lojalitet.

pricing

PRISSÄTTNING

Prissättning är nyckeln till att bli mer lönsam. Finjustering av prissättningen kan ha en stor hållbar effekt.

targets and incentives

MÅL &
INCITAMENT

För att säkerställa maximal påverkan från säljare är enskilda mål och rätt incitamentsstruktur nyckeln till framgång.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

CRM är en av företagens mest värdefulla tillgångar eftersom det involverar hela värdekedjan. Data är företagens DNA.

Commercial-Excellence

DATA
ANALYTICS

Tvätta och använd din data för att förstå ditt företag och fär att upptäcka nya saker för att fatta rätt beslut.

Projektledning

project-management

PROJEKTLEDNING

Många projekt misslyckas på grund av brist på projektledning, oklara mål, människor, kultur och ägarskap. Pyramiderna skulle inte ha varit där de är idag utan tydlig projektledning.

ikona-nova03

PROJEKTKONTOR

Många företag har svårigheter att hantera ett projekt. Hur är det då med flera? Tänk dig en flygplats utan ett kontrolltorn. Vill vi lyckas med något behöver vi också skapa möjligheter att se alla beståndsdelar.

ikona-nova06

PROJEKTORGANISATION

Många projekt misslyckas på grund av brist på projektledning, oklara mål, kultur och ägarskap. Att ha rätt projektorganisation är en grundsten för att nå de mål vi önskar.

Förändringsledning

we beleive status quo

FÖRÄNDRINGSLEDNING

För att lyckas med projekt är det viktigt att ha rätt människor med rätt inställning. Att projekt misslyckas har ofta som grund att de inte förankrats i organisationen.

communication

KOMMUNIKATION

Förändringsledning handlar i mångt och mycket om tydlig kommunikation. Att kommunicera rätt saker, vid rätt tidpunkt, till rätt publik blir avgörande.

ikona-nova06

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING

Framgångsrika förändringsinitiativ börjar hos ledningen. Förankra nedåt i din organisation och se till att fira framgångarna.

Kontakt

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan stödja er organisation och tillväxt.

Det handlar om människor. Pappersflygplansmetoden har inga gränser i en föränderlig värld.