Bæredygtig vækst er vores formål.

Vi hjælper virksomheder med at forløse potentiale, til opnåelse af bæredygtige forbedringer og vækst, og ved at udfordre status-quo.

Hvem vi er

Vi er et team af mennesker med vidt forskellige baggrunde, og alle er vi drevet af ambitionen om at gøre konsulentopgaver simple. Vi har betydelig erfaring fra de bedste strategi- og IT konsulentfirmaer, start-ups og større virksomheder, hvor vi har løst udfordringer i 50+ lande – fra start-ups til de største virksomheder i verden. Vi er arkitekter for Jeres vækst.

Nogle af vores kunder

PAPIRFLY METODEN

Vi tror på, at værdien findes i vores klienters organisationer og mennesker. Vores mål er netop at opnå den værdi i en kombination af kunst og videnskab, hvor mennesket er kunsten og videnskaben de veldokumenterede metoder.

Forestil et papirfly; stærkt fascinerende fordi det synes så komplekst. Et simpelt stykke papir, som foldes og bukkes, til det er transformeret til uigenkendelighed. Nogle gange flyver det, andre gange gør det ikke. Så må vi justere og forsøge igen. Udfolder vi det, er det ikke andet end et simpelt stykke papir.

Vi løser komplekse udfordringer med simple løsninger, som tager afsæt i vores klienters forretningsmodeller, er let forståelige og uden ’buzz words’. Sammen med vores klienter fejler vi hurtigt og i fremadbevægelse, så vi kan høste de hurtige gevinster. Vi fejler, til vi når målet.

Vi kalder det papirfly metoden.

Sammen kan vi flyve mod nye højder. Kom og flyv med os.

Vores manifest

Hvorfor?

VI TROR PÅ
det skal give mening

Hvis vi ikke kan svare på “og hvad så” spørgsmålene, hvorfor så gøre det? Alt hvad vi foretager os skal give mening.

Think outside the box

VI TROR PÅ
at udfordre status-quo

hvis du altid gør, hvad du altid har gjort, får du altid, hvad du altid har fået, som Albert Einstein en gang sagde.

Mennesker

VI TROR PÅ
at omgive os med de rigtige mennesker

når gode mennesker mødes, opstår gode ting. At skabe de rigtige teams, i fællesskab med vores klienter, er altafgørende for succesfulde projekter.

Simpelt

VI TROR PÅ
det skal være simpelt

hvis det er simpelt, er det lettere at få organisationen og dens mennesker med på forandringsrejsen. Løsninger skal være simple, ellers ’flyver’ de ikke.

Strategi

Strategi design

STRATEGI DESIGN

En strategi skal være så simple, at din bedstemor forstår den. Ellers vil den ikke virke i praksis, og potentialet forløses med stor sandsynlighed ikke.

Projektorganisation

ORGANISATIONS DESIGN

En virksomheds organization skal understøtte strategien. Vil du lave den bedste pizza i verden, har du sikkert brug for en verdensklasses pizzabager.

Strategi implementering

STRATEGI IMPLEMENTERING

Mange strategier forbliver i flotte Power Point præsentationer. Uden implementering flytter strategierne ingenting. Det kan lyde åbenlyst, men faktum er, at mange virksomheder fejler i denne fase.

Commercial Excellence

Salgsstrategi

SALGSSTRATEGI

At lægge sig fast på den rigtige salgs- og go-to-market strategi hjælper organisationer med at prioritere, holde fokus, og dermed forløse uudnyttet potentiale.

Hvad

KUNDEINDSIGT OG SEGMENTERING

Brug ressourcerne på de mest attraktive kunder og emner ved at identificere segmentspecifikke behov og fokuser på markedspotentiale på tværs af segmenter, geografier og brancher.

Salgsledelse

SALGSLEDELSE

For at blive succesfuld i salg, er det essentielt at have dygtige sælgere ombord. Mest vigtigt er det at have den rigtige salgsledelse, som kan både coache og udvikle salgsstyrken.

Kundeoplevelse

KUNDEOPLEVELSE

Kunden er kongen. Derfor kan ethvert kontaktpunk, mellem kunden og virksomheden, enten styrkes eller svækkes. En god kundeoplevelse fører til loyalitet.

Prisfastsættelse

PRISFASTSÆTTELSE

Prisfastsættelse er nøglen til at opnå større profitabilitet. Finjustering af prispunkter og mandater kan have stor og bæredygtig indflydelse.

Mål og incitamenter

MÅLSÆTNINGER & INCITAMENTSORDNINGER

For at sikre maksimalt udbytte af salgsressourcer skal der fastsættes individuelle mål. Incitamentsordninger skal gå-i-hånd med den stærke præstation.

CRM

KUNDEFORVALTNING

CRM er et af virksomhedernes mest værdifulde aktiver, da det involverer hele værdikæden. Data er virksomhedernes DNA.

Data analyse

DATAANALYSE

Rens Jeres data og opdag nye aspekter. Ultimativt skal det lede Jer til at træffe de rigtige beslutninger.

Projektledelse

Projektledelse

PROJEKTLEDELSE

Mange projekter mislykkes på grund af utilstrækkelig projektledelse, uklare målsætninger, mennesker, kultur og ejerskab. Uden stærk projektledelse ville pyramiderne ikke stå i dag.

Projektkontor

PROJEKTLEDELSESKONTOR

Mange virksomheder har vanskeligheder ved at lede bare få projekter. Hvordan mon det så ser ud med mange projekter? Forestil Jer en lufthavn uden et kontroltårn. Vi skal overvåge og styre for at blive succesfulde.

Projektorganisation

PROJEKTORGANISATION

Mange projekter mislykkes på grund af utilstrækkelig projektledelse, uklare målsætninger, kultur og ejerskab. Den gode projektorganisation vil have afgørende indflydelse på netop at undgå dette.

Forandringsledelse

Forandringsledelse

FORANDRINGSLEDELSE

For at opnå succes i projekter er det helt essentielt at have de rigtige mennesker med den rette indstilling. Projekter fejler ofte, fordi de ikke er forankret i organisationen.

Kommunikation

KOMMUNIKATION

Forandringsledelse handler helt basalt om klar tale. Det er vigtigt at sige de rigtige ting, på rette tidspunkt, og til rette modtager.

Projektorganisation

ORGANISATORISK FORANDRING

Succesfulde forandringsinitiativer starter i toppen. Sørg for at føre planen ned i Jeres organisation og glem ikke at belønne- og fejre fremgang.

Kontakt

Tag kontakt og vi vil uddybe, hvordan vi kan støtte Jeres vækst.

Det handler alt sammen om mennesker. Papirfly metoden har ingen grænser i en omskiftelig verden.